Hydrologická situace (22.8.2018)

Zhodnotit hydrologickou situaci v ČR je už několikátý týden možné velice stručně, je špatná, místy velmi špatná. Avšak podívejme se na hydrologické ukazatele trochu podrobněji. Srážky posledních zejména dvou týdnů byly v ČR velmi lokální a nevýznamné, hydrologicky pak vůbec nevýznamné. Tyto srážky po delším čase za vlády intenzivního a častého slunečního svitu a vysokých … Pokračovat ve čtení Hydrologická situace (22.8.2018)

Trvání vegetačního období v minulosti a jeho očekávaná změna

Vegetační období se odvíjí od výskytu určité prahové hodnoty průměrné teploty. Jde o průměrné měsíční teploty vzduchu. Hodnoty se stanoví dále proložením křivky průměrného ročního chodu teplot metodou lineární interpolace. Průměrná doba trvání období je pak určena počtem dní, kdy odpovídá křivka ročního chodu teplot určeným hodnotám nad prahovou hodnotou (Crhová a kol., 2018). Dále … Pokračovat ve čtení Trvání vegetačního období v minulosti a jeho očekávaná změna