Nový model HAMR pro monitoring sucha v ČR

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) spustil na konci loňksého roku nový model pro monitorování sucha na našem území s názvem HAMR, jehož výsledky jsou k dispozici na stránce http://www.hamr.chmi.cz. Jaké informace a v jaké podobě tato stránka nabízí?

Mapy se znázorněním různých druhů sucha

Model nabízí moderně zpracované mapy na bázi barevného znázornění míry ohrožení suchem či naopak výskyt vyššího nasycení dle uvedené barevné stupnice u každé z nich. Údaje jsou aktualizovány za jednotlivé týdny. Mapy jsou podrobné, rozdělené na okresy v jednotlivých krajích naší země s vyznačením větších měst.

Meteorologické sucho – mapy ukazují ohrožení ČR meteorologickým suchem či naopak výskyt vlhka, ale také normálního stavu. Tento je na mapách zobrazen bílou barvou (značí stav bez odchylek). U meteorologického sucha najdete také mapy se znázorněním výskytu deficitu srážek či naopak jejich přebytku.

Agronomické sucho – další mapové výstupy modely zobrazují agronomické či též zemědělské sucho. Jde o míru ohrožení ČR tímto druhem sucha, které závisí na suchu meteorologickém a na velikosti srážkového deficitu. Zde jsou dále k dispozici mapy retenční kapacity a její míra je stanovena v procentech. (procento retenční kapacity).

Dále nabízí model výstup hydrologického sucha. Jednak povrchového s vyznačení míry rizika sucha nebo naopak vlhka. Dále jsou k tomu k dispozici mapy týdenního odtoku, který je udáván v milimetrech. Zde jsou též k dispozici mapy podzemního hydrologického sucha.

Závěrem jsou uváděny mapy souhrnného indexu sucha, který bere v úvahu míry veškerých druhů sucha.

O modelu HAMR

Systém nebo-li model HAMR, jehož název v podobě zkratky prvních písmen je sestavený z jednotlivých slov charakterizujících sucho (Hydrologické, Agronomické, Meteorologické sucho a Retence), je systém, který poskytuje formou moderní grafické prezentace aktuální informace o stavu sucha v ČR. Na základě vstupných dat současného stavu klimatu v ČR (teplota, srážky, radiace atd.) je vizualizováno riziko výskytu meteorologického sucha a to za pomoci indexů SPEI (za 1, 3 a 6 měsíců), dále informace o půdě a její vlhkosti v podobě agronomického sucha. Z hlediska vody je prezentováno hydrologické sucho a hydrologická bilance. Konečně je též monitorován stav nádrží a množství vody v nich a její dostupnost. Dle výsledného stavu se sestavují plány – obr. 1.

Obrázek 1
Obr. 1 Grafické znázornění schématu fungování systému HAMR, zdroj: hamr.chmi.cz

Situace je dělena na:

  • Normální stav (odpovídá průměru, nehrozí sucho ani se nevyskytuje opak)
  • Mírné sucho
  • Silné sucho
  • Mimořádné sucho

Dále existují stavy opačné, které sucho neznamenají, tj. stavy s dostatkem vody či vláhy v podobě mírného, silného a mimořádného vlhka. Normální stav dle jednoho typu výstupu ovšem vždy nemusí znamenat dostatek vody.

Co je to sucho? Dočasný pokles dostupnosti vody, jde o přirozený jev v meteorologii i hydrologii. Pozvolna vzniká, má větší rozsah a trvá spíše delší dobu.

Co je to nedostatek vody? vodní zdroj je nedostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Na systému se podílí: Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí, Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. Projekt vznikl v letech 2017 a 2018.

Další informace najdete na stránce projektu s výstupy modelu.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ). Hamr. Projekt. Online, dostupné na http://hamr.chmi.cz/index.html, http://hamr.chmi.cz/metodika.html.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s