Přibývá konvekčních srážek, vrstevnatých pak ubývá hlavně na jaře

Srážkovou činnost můžeme rozdělit na konvekční a vrstevnatou, což je názvosloví používané pro druh oblačnosti. Tyto základní druhy srážek a míra jejich výskytu během roku, tedy procento které daný druh srážek tvoří na celkovém úhrnu srážek, jsou důležité pro hydrologickou situaci a výskyt sucha v teplé části roku. Mnoho autorů vypracovalo v minulosti studii na … Pokračovat ve čtení Přibývá konvekčních srážek, vrstevnatých pak ubývá hlavně na jaře