Výstrahy

Hodnocení stránky


Doporučení stránky


Stránka obsahuje aktuální informace o očekávaných nebezpečných projevech počasí na území ČR. Pokud nejsou uvedeny žádné informace, nebylo tedy vydáno žádné upozornění. Nejedná se o oficiální výstražné informace, které poskytuje ČHMÚ, ty naleznete na stránce www.chmi.cz. Více o nich a o extrémních jevech u nás obecně se dozvíte na stránce Extrémní počasí.

Výstrahy prezentované na této stránce jsou experimentální a informativní a nejsou pokynem pro složky záchranného systému, ani jiné instituce.


NEBEZPEČNÉ JEVY V ČR A JEJICH PROGNÓZA

Aktuálně platné upozornění z termínu: 

Jevy: 

Pravděpodobnost výskytu: 

Platnost upozornění: 

Pro území: 

Popis:

Upřesnění: 


O výstražných informacích

Nebezpečnost jevů je rozdělena do 3. stupňů jako je tomu u oficiálních výstrah pro naše území a to dle následujícího barevného rozlišení: Stupeň 1 – nízký, Stupeň 2 – vysoký a Stupeň 3 – extrémní.

Každý nebezpečný jev je zobrazen graficky pomocí ikony, za ní následuje název nebezpečného jevu v textové podobě (například „Vydatný déšť“). Dále pod základem je stupeň nebezpečí a platnost výskytu nebezpečného jevu (například „od 1.6.2018 do zrušení“), pro které oblasti našeho území výstraha platí (například „Kraje A, S, P, K a C“). V případě omezení na kraje jsou tyto uváděny písmenem podle platného označování krajů jako v případě státních poznávacích značek motorových vozidel, viz příklad. Detaily v platnosti a územního výskytu mohou být dle potřeby vymezeny zvlášť.

Upozornění na nebezpečné jevy je vydáváno pouze v případech, kdy bude daný průběh počasí nebezpečný pro běžný chod a obecně venkovní aktivity. O tom je rozhodováno v rámci projektu MA a upozornění nemají žádná pevně stanovená kritéria.

Poslední úprava stránky: 17.11.2019 19:51