Grafika

Stránka má za úkol seznámit každého zájemce s přehledem používaných grafických znaků, souhrnný název ikon, pro prezentaci informací projektu Meteo Aktuality na všech jeho stránkách. Pro rychlý a snadno čitelný stručný přehled používáme grafické ikony, které můžeme dělit do několika skupin. S ikonami se setkáte na různých stránkách u různých informací, včetně námi tvořených map. Nejčastěji je uvidíte na stránkách Výstrahy, Předpověď na den, Výhled na týden.

Grafické ikony dělíme na:

  1. Ikony symbolů počasí
  2. Ikony nebezpečných jevů
  3. Ikony informací/služeb

V roce 2018 byly připraveny zcela nově graficky upravené ikony. Ikony meteosymbolů jsme začali používat na jaře 2018, ikony nebezpečných jevů na podzim 2018. V dohledné době zařadíme do provozu ještě třetí soubor ikon a to ikony jednotlivých typů informací.

Obecně dle návodu byla výroba ikon zadána společnosti Luckyart (www.luckyart.cz), která je autorem těchto uvedených ikon. Právo používat ikony má projekt Meteo Aktuality.

Ikony mají dobře ilustrovat jevy, které jsou jimi prezentovány. Jsou jednoduché, ale zároveň graficky propracované.

Přehled používaných grafických ikon

Níže nabízíme přehled jednotlivých druhů používaných ikon s popisem jejich významu. S těmito ikonami se můžete na kterékoli stránce projektu při prezentaci informací z oborů činnosti setkat.

Ikony symbolů počasí

Symbolem počasí rozumíme grafické znázornění pokrytí oblohy oblaky a další základní průběh počasí jako jsou zejména srážky, bouřkové jevy a mlhy. Tyto jsou používány zejména v prognózách počasí. Ikony jsou propracované a kladen je důraz na detailnost, kdy jsou vypracovány i variantní ikony. Rozlišují například intenzitu srážek. Zcela jiný grafický rozměr a podobu má ikona symbolizující bouřku. Ikony jsou vytvořeny pro denní i noční režim dne (ilustrace Slunce a Měsíce).

Meteosymboly 2018

Obr. 1 Přehled ikon meteosymbolů používaných projektem MA (od jara 2018)

Celkem ikon: 52

Ikony nebezpečných jevů

V upozornění na nebezpečné nebo význačné počasí jsou používány ikony s prezentací nebezpečných jevů v červeném trojúhelníku (označuje tzv. pozor, počasí bude vybočovat z normálu). Dále jsou součástí výstražníky (vykřičníky) s jednotlivými stupni nebezpečí jevů.

Ikony nebezpečné jevy

Obr. 2 Přehled ikon nebezpečných jevů používaných projektem MA (od podzimu 2018)

Celkem ikon: 18

Ikony informací

Jednotlivé druhy informací, které poskytuje projekt MA (například Předpověď počasí na den, Aktuální počasí, Klimatická data atd.) budou označeny grafickými ikonami, pro jejich snazší identifikaci. Každý tzv. služba bude mít ikonu, která jí bude dobře reprezentovat.

Ikony informací zatím nebyly zavedeny. Ale pro ukázku jsou zatím používány jednoduché ikony pro informace Předpověď na den a Historie počasí. Zde se s ikonami informací můžete již setkat. Tyto budou ovšem v budoucnu obměněny, jde o pouhou ukázku jak budou označení vypadat. Kompletní zavedení těchto ikon předpokládáme v dalších měsících.