Počasí na houby

Tato stránka prezentuje speciální formu prognózy počasí ve vztahu k mykologii, tedy sběru hub. Účelem této prognózy je poskytnout zhodnocení vlhkostních a teplotních podmínek pro růst hub a tedy vhodnost jejich sběru. Současně prognóza uvádí očekávané povětrnostní podmínky pro procházky v lese, určené nejen pro sběr hub (například poukazuje na hrozbu silného větru nebo výskytu mrazíků a podobně). Součástí je vedle textového komentáře stavu a očekávaných podmínek pro růst a sběr hub také souhrnná mapa podmínek růstu hub sestavená ke konkrétnímu termínu. Prognóza je vydávána v hlavní houbařské sezóně (cca od srpna do listopadu) nově každý pátek.

POČASÍ A PODMÍNKY PRO HOUBAŘENÍ

Z termínu: 18.10.2019 Na období: 19.10. až 1.11.2019

Mapové zobrazení:

IVPSH 18.10.2019

Aktualizován byl popisný text, mapa již aktualizována nebude. Předpověď IVPSH bude pro následující pátek 1.11. „E“ – nevyhovující podmínky!

Komentář: Základní podmínky pro růst hub jsou shodné. Teplejší noci i dny za vyšší vláhy růstu hub i nadále svědčí a bude tomu tak do konce týdne, nejpozději do svátečního pondělí 28. října.

Předpokládaný vývoj: Vláhu doplňuje do lesů četné mlhy. V nejbližších dnech tomu tak bude i nadále. Během pondělí 28.10. se ovšem citelně ochladí a následující rána budou přinášet i mrazivé teploty. Houbařská sezóna tedy končí a již nebude doporučováno houby sbírat.

Služba je vydávána letos nově každý pátek, počínaje 16. srpnem 2019.


Použitá data a vysvětlivky

V mapovém podkladu jsou zapracovány údaje o nasycení území a vodní kapacitě v půdě do 20cm hloubky, aktuální povětrnostní podmínky (teplota vzduchu, výskyt srážek, větru …) a případně jiné a to aktuální i očekávané. Hodnota indexu je od 27.8.2018 uváděna i jako předpověď k dalšímu termínu vydání této prognózy.

Vynikající podmínky pro růst hub znamení skutečně nejlepší podmínky, kdy lze čekat růst hub i na okrajích lesů. Vláhy je mnoho a teploty neklesaly a ani nebudou klesat v příštích dnech blízko k bodu mrazu nebo pod něho ani v přízemní vrstvě.

Výborné podmínky jsou podmínky pro růst hub, které nelze ohodnotit jako vynikající aneb vyskytuje se jeden faktor, který jejich vhodnost snižuje. Zpravidla jde o nižší zásoby vláhy v půdě nebo také za jinak dobrých podmínek může jít o ne příliš vhodné teplotní podmínky.

Dobré podmínky ukazují, že podmínky pro růst hub nejsou nijak ideální, ale na druhou stranu ani nejhorší a s houbami se můžeme na některých místech v lesích setkat. Vláhové podmínky pro v tomto případě mírně horší, hrozit může i snížení teplot k bodu mrazu v přízemní vrstvě.

Špatné podmínky prezentují situaci, kdy je vláha téměř nedostatečná pro růst hub či lze případně čekat ranní přízemní mrazy nebo i mrazy ve dvou metrové výšce nad povrchem. Houby v lese prakticky nenajdeme. Svrchní vrstva půdy je vyschlá, neboť více dní významněji nepršelo.

Velmi špatné podmínky jsou situací, kdy v oblasti významněji či vůbec nepršelo mnoho dní či týdny, panují vysoké teploty a podobně. V takových případech platí naopak zvýšené riziko vzniku požárů a v takovém případě je podhoubí zcela zaschlé. V hlubší vrstvě půdy pod povrchem můžeme pozorovat doslova prach.

Vstup do lesů není vhodný při výskytu silného větru s nárazy nebo při hrozbě bouřek, natož pak silných bouřek s možností výskytu nárazů větru. Též není vhodný při významném nasycení území, kdy hrozí vyvracení stromů i při menších rychlostech větru.

Prognózu je nutné brát orientačně, zejména okresní znázornění vhodnosti podmínek. Neboť, při rozdílných podmínkách v rámci okresu je uveden průměr vhodnosti podmínek pro daný okres. V určité části mohou být podmínky spíše nevhodné, v opačné i velmi vhodné.

Tato stránka obsahuje informace z oborů: Počasí/Hydrometeorologie.

Poslední úprava stránky: 25.10.2019 14:30