Předpověď teplot

Hodnocení stránky


Doporučení stránky


Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů s předpovědí teploty vzduchu na nejbližší hodiny až dny. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na 18, 21, 24, 30, 36 a 48 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy. Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Pokud jsou zobrazeny dvě mapy k jednomu termínu (většinou ano), tak první z nich zobrazuje výstup modelu z 00 UTC (dostupný kolem 6. až 7. hodiny) a druhá zobrazuje výstup z 12 UTC (dostupný kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek na různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI TEPLOTY VZDUCHU

Teplota vzduchu je základní meteorologickou i klimatologickou veličinou, podle níž se řídí náš život, mnohé činnosti jsou na ni závislé. Přízemní teplota vzduchu udávaná v 5cm nad zemí dobře indikuje riziko přízemního mrazu, je tak využitelná zejména v okrajových obdobích chladné části roku (typicky září, zejména pak říjen a listopad a též březen či duben a květen s velkým rizikem přízemních mrazů a jejich vlivem na plodiny vzešlé v nové vegetační sezóně či na kvetoucí stromy a keře). Podle teploty vzduchu ve výšce, základně pak v hladině 850hPa = 1 500m n.m., můžeme dobře předpovídat změny vzduchových hmot. Nulová izoterma ve výšce je indikátorem výskytu tuhých srážek, dále pak v souběhu s teplotou ve 2 metrech je indikátorem výskytu nebezpečných mrznoucích srážek. Podle teploty rosného bodu dobře předpovíme zejména výskyt mlh.

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.


PŘEDPOVĚĎ TEPLOTY VZDUCHU A ROSNÉHO BODU

Teplota vzduchu je základním meteorologickým prvkem, který ukazuje převládající typ cirkulace a vzduchové hmoty ve vztahu k aktuálnímu ročnímu období. Předpovídáme teplotu vzduchu k danému termínu a minimální noční či maximální denní teplotu vzduchu. Standardně je měřena a předpovídána ve výšce 2m nad povrchem, přízemní teplota pak ve výšce 5cm nad povrchem. Teplota vzduchu je zjišťována i ve výškách, nejčastěji jde o výšku 1 500m (850hPa).

Rosný bod či přesněji teplota rosného bodu je taková teplota, při které je dosaženo nasycení vzduchu vodou, relativní vlhkost takového vzduchu tedy dosáhne 100%. Teplota rosného bodu se uvádí standardně pro výšku 2 metry nad povrchem, stejně jako teplota vzduchu.

Předpovídané prvky na stránce: Teplota vzduchu ve 2m, teplota vzduchu v 5cm, teplota vzduchu v 1 500m (850hPa), rosný bod ve 2m, globální záření.

Legenda k mapám: Temperatur = teplota, bis zum Termin = v termínu, (viz pravý horní okraj map, wetterzentrale a levý horní okraj map červeně, wetter3. Taupunkt = rosný bod. Hladina 850hPa odpovídá přibližně výšce 1 500m nad povrchem.

Pokud jsou k jednomu termínu zobrazeny dvě mapy, tak první z nich ukazuje předpověď z termínu 00 UTC daného dne, která je k dispozici kolem 6. – 7. hodiny a druhá předpověď z termínu 12 UTC, která je dispozici kolem 18. – 19. hodiny. Během dne jsou tak dostupné vždy aktuální výstupy. Nový výstup lze navíc porovnat se starším.

 

Teplota vzduchu ve 2m nad povrchem

Standardní teplota vzduchu je předpovídána pro výšku 2m nad povrchem. Hodnoty veličiny v této výšce jsou základními a jsou vyhodnocovány v klimatických statistikách. Teplotu vzduchu v této výšce předpovídá téměř každý numerický model, včetně odchylek hodnot teploty vzduchu od dlouhodobého normálu.

MODEL GFS

Teplota vzduchu ve 2m +18h 

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu ve 2m +21h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu ve 2m +24h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu ve 2m +30h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu ve 2m +36h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu ve 2m +48h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu v 5cm nad povrchem

Je označována jako přízemní teplota, podle níž se určuje výskyt přízemních mrazíků. Teplota vzduchu u zemského povrchu je důležitá pro zemědělské účely, zejména v zimním období i obecně v dopravě a běžném pohybu. Při mokrých površích dochází při poklesu teploty vzduchu při zemi na bod mrazu a pod něj k výskytu ledu v podobě náledí nebo zmrazků. V případě výskytu kapalných srážek vzniká ledovka.

Mapy zobrazují výstup z 00 a 12 UTC každého dne, aktualizace cca v 6:00 GMT a 18 GMT.

MODEL GFS

Teplota vzduchu v 5cm +18h 

Teplota vzduchu v 5cm +21h 

Teplota vzduchu v 5cm +24h 

Teplota vzduchu v 5cm +30h 

Teplota vzduchu v 5cm +36h 

Teplota vzduchu v 5cm +48h 

Teplota vzduchu v 850hPa nad povrchem

Teplotu vzduchu je nutné zjišťovat i ve výšce. Standardní výškou pro měření a předpověď teploty vzduchu vedle již uvedených výšek v přízemní vrstvě je výška odpovídající 1 500m n.m. označená jako výšková hladina 850hPa. Teplota zde je důležitá zejména pro riziko výskytu mrznoucích srážek. V této výšce zjišťujeme, zda dochází oproti přízemní vrstvě k inverzi teploty vzduchu nebo nikoli.

Některé modely předpovídají i odchylky této teploty od dlouhodobého normálu let 1981 až 2010. V takovém případě je u některých časů a modelů prezentována i mapa odchylek, následuje vždy po mapách s předpovědí teploty a má zcela odlišnou barevnou stupnici.

Pozn. U modelu GEM je zde zpravidla dostupný pouze výstup z 00 UTC, výstup z 12 UTC, který je zde ještě dostupný, aktualizuje model se zpožděním a prezentace předpovědi by byla méně přehledná.

MODEL GFS

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +18h

MODEL GEM

 

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +21h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +24h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ECMWF

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +30h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +36h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

Teplota vzduchu v 850hPa a odchylky +48h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODFEL ECMWF

 
 

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

 
Rosný bod ve 2m nad povrchem

Rosný bod jako teplota, při níž dojde k nasycení vzduchu, je důležitý pro kondenzaci a vznik oblaků. V přízemní vrstvě dochází při dosažení teploty rosného bodu ke vzniku mlh, proto je předpověď teploty, při níž dojde k nasycení vzduchu, důležitá.

Rosný bod ve 2m +18h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL HIRLAM

Rosný bod ve 2m +21h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL HIRLAM

Rosný bod ve 2m +24h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL HIRLAM

Rosný bod ve 2m +30h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL HIRLAM

Rosný bod ve 2m +36h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL HIRLAM

Rosný bod ve 2m +48h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL HIRLAM

Globální záření

Ukazuje míru záření, které dopadá na zemský povrch od Slunce. Je tedy závislé zejména na množství oblačnosti na obloze. Předpověď jejího pokrytí oblačností celkovou i různých pater najdete na stránce Předpověď oblačnosti. Je logické, že v době bez slunečního svitu dopadajícího na povrch je toto nulové, v době zcela bez slunečního svitu (noční doba) neexistuje. Mapy jsou pro tyto hodiny tedy prázdné. Globální záření a jeho intenzitu udáváme ve Wattech na metry čtvereční (W/m1). Předpovědní mapy na krátkou dobu dopředu prezentujeme právě zde a tyto pocházejí z regionálního modelu WRF pro Německo a okolí. Jiný model tento parametr nepředpovídá.

MODEL WRF

Globální záření +18h

Globální záření +21h

Globální záření +24h

Globální záření +30h

Globální záření +36h

Globální záření +48h

 
 
 
 
 
 
 

 

 

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ECMWF

European Centre for Medium-Range Weather Forecast je též základní globální model Evropského centra pro střednědobou předpověď. Předpovídá nejzákladnější prvky pro celý Svět až na 240 hodin dopředu (10 dní). Své výstupy aktualizuje v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL HIRLAM

High Resolution Limited Area Model je jak název napovídá regionálním modelem pro střední Evropu, je tedy využitelný pro naše území a okolí. Provozuje ho několik meteorologických organizací (dánská, finská, irská, norská, švédská a španělská). Ve spolupráci též došlo ke spuštění předpovědního systému HARMONIE (viz dále). Tento model předpovídá základní prvky pro uvedené území do 48 hodin dopředu (2 dny). Výstupy jsou aktualizovány v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času. Model HARMONIE pracuje v síti bodů 3 až 16 km a je provozován v úzké spolupráci modelu ALADIN a ECMWF.

MODEL WRF

Weather Research nad Forecasting Model je součástí atmosférického výzkumu. Pracuje na rozloze 5km a počítá předpověď základních a dalších prvků pro oblast Německa a blízkého okolí (například Alp) na 72 hodin dopředu (3 dny). Vyvíjen je ve spolupráci několika meteocenter (např. NOAA a NCEP). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Výše jsou prezentovány mapy s předpovědí teploty vzduchu v různých výškách a teploty rosného bodu na několik málo hodin dopředu, maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu. Jsou použity základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Použity jsou ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Pokud je zobrazena pouze jedna mapa (zpravidla model GFS), tak jsou k dispozici během dne všechny výstupy (tj. z 00, 06, 12 i 18 UTC). Stránka je koncipována tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely, které daný parametr předpovídají a je poskytnut tedy přehled předpovědi daného parametru (např. teplota vzduchu v 850hPa) pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny. Předpověď teplot na delší dobu nemusí být vždy nijak spolehlivá, i přesto mapy předpovědi teploty vzduchu nad 48 hodin najdete společně s mapami předpovědi ostatních prvků na tyto termíny na stránce Střednědobé předpovědi, viz odkaz níže.

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.de, Modellzentrale.de, Wetter3.de, Meteomodel.pl, Pivotalweather.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost). 

Komplexní obecné informace o fungování a účelu modelů stejně jako výčet základních numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de

Předpovědi dalších meteorologických prvků a předpovědi základních prvků na delší dobu dopředu obsahují následující stránky tohoto menu:

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s