Předpověď tlaku

Hodnocení stránky


Doporučení stránky


Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů s předpovědí tlaku vzduchu a synoptické situace na nejbližší hodiny až dny. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na 18, 21, 24, 30, 36 a 48 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy. Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek za různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI TLAKU A SYNOPTICKÉ SITUACE

Tlak vzduchu je důležitý pro průběh počasí v dané oblasti. Rozložení tlakových útvarů určuje směr a rychlost proudění, tedy větru. Podle tlakových útvarů předpokládáme rozložené oblačnosti a srážkové činnosti. Na synoptických mapách vidíme polohu front a určujeme podle nich rozložení teploty vzduchu. Pro osoby citlivé na změny tlaku je předpověď jeho rozložení a tendence obzvláště důležitá. Obecně není důležité jen jaké počasí bude, ale minimálně zajímavé je vědět proč takové bude. K tomu slouží právě synoptické mapy, dostupné prezentujeme právě zde.

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.

PŘEDPOVĚĎ TLAKU VZDUCHU A SYNOPTICKÝCH ÚTVARŮ

Tlak vzduchu je také zásadním meteorologickým prvkem. Tento určuje veškeré znaky počasí nad danou oblastí v konkrétním ročním období. Na rozložení tlaku vzduchu nezáleží jen tvorba a výskyt oblačnosti a její srážkové činnosti, ale také rychlost proudění, tedy větru. Tlak vzduchu je předpovídán jako přepočtený na hladinu moře, jde o relativní tlak. Na mapách jsou uvedeny tlakové útvary, jinými slovy tlakové níže a výše, tedy oblasti s nižším tlakem vůči okolní a naopak. Jednotlivá místa se shodným tlakem vzduchu jsou spojena čarami, zvanými izobary. Na hustotě jejich rozložení v dané oblasti závisí rychlost větru. Na některých mapách jsou uvedeny i další synoptické útvary jako jsou zejména atmosférické fronty. V některých mapách je uveden i směr proudění nebo průběh počasí nad danou oblastí. Tlak vzduchu je předpovídán pro přízemní pole, ale také pro vyšší hladiny (výškové mapy). Jde zejména o hladiny 500hPa (5 500m n.m.) a 850hPa (1 500mn.m.). Uvedené mapy předpovídají prvek zejména pro střední Evropu.

Předpovídané prvky na této stránce: Tlak vzduchu, synoptické mapy různého druhu.

Legenda k mapám: Bodendruck = tlak, sea level pressure = tlak přepočtený na hladinu moře, fog = mlha, freezing fog = mrznoucí mlha, rain = déšť, freezing rain = mrznoucí déšť, drizzle = mrholení, shower = přeháňka (rain shower = dešťová, snow shower = sněhová), snow = sněžení, hail = kroupy, thunderstorm = bouřka. Ostatní objasněno v nadpisech.

Tlak vzduchu v přízemní vrstvě

Základem je tlak u povrchu, jde o přízemní tlakové pole. Tento je předpovídán pomocí izobar spojujících místa se shodným tlakem vzduchu v určitých intervalech. Například místa s tlakem vzduchu 1014hPa, následně místa s tlakem vzduchu 1016hPa a podobně. Na mapách jsou vyznačeny oblasti s nejvyšším tlakem vůči okolí (tlakové výše) a nejnižším tlakem vůči okolí (tlakové níže), označené česky „V“ a „N“, často však německy „H“ (hoch) a „T“ (tief) nebo anglicky „H“ (high) a „L“ low). Tlak vzduchu předpovídá každý základní numerický model. Prognózu tlaku z hlavních prezentujeme v tomto souboru map.

Podle tlaku vzduchu můžeme odhadovat vývoj počasí v nejbližší době a to pravděpodobnost pěkného nebo naopak špatného počasí, jinými neutrálními slovy řečeno výskyt suchého nebo vlhkého počasí. Zvýšený tlak vzduchu signalizuje slunné počasí, kromě podzimního a zimního období, kdy může znamenat zejména v nížinách výskyt četných mlh a nízké oblačnosti dle dalších podmínek. Snížený tlak vzduchu znamená velkou oblačnost a časté srážky. 

Tlak vzduchu +18h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL COAMPS

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Tlak vzduchu +21h 

MODEL GFS

MODEL GEM

 

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Tlak vzduchu 24h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ECMWF

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL COAMPS

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Tlak vzduchu +36h

MODEL GFS

MODEL GEM

 

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL COAMPS

MODEL HIRLAM

MODEL HARMONIE 40

Synoptické mapy

Ukazují nám nejen aktuální tlakové pole nad danou oblastí ke konkrétnímu termínu, ale také polohu atmosférických front, mnohé také průběh počasí nebo další meteorologické prvky. Dělí se na analýzy synoptické situace a předpovědní synoptické situace. Na této stránce jsou prezentovány základní dostupné předpovědní synoptické mapy na nejbližší hodiny a dny. Synoptické mapy většinou zpracovávají a poskytují národní meteorologické organizace. Synoptické mapy zobrazují stav zpravidla nad celou Evropou.

Podle rozložení tlaku vzduchu, směru proudění a polohy atmosférických front s přihlédnutím k místu a období můžeme dobře odhadnout průběh počasí. Zejména nám ale ukazují proč se dané počasí v konkrétním místě odehrává. Atmosféra přináší stále nové situaci a při obdobné či shodné synoptické situaci se počasí nechová shodně. Pro lepší přehled numerické modely předpovídají průběh počasí pomocí odhadu stavu a průběhu jednotlivých prvků. Prezentaci těchto map nabízíme pro vybrané časy a dle vybraných hlavních modelů na dalších stránkách tohoto menu, viz též odkazy dole.

Synoptická mapa +24h 

MODEL VW (ČHMÚ)

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL JMA

Japan Meteorological Agency je jak název napovídá model japonské meteorologické služby, předpovídající základní meteorologické prvky na 84 hodin dopředu (cca 3-4 dny). Předpovídá nejzákladnější prvky. Dříve šlo o model GSM. Tento aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL HIRLAM

High Resolution Limited Area Model je jak název napovídá regionálním modelem pro střední Evropu, je tedy využitelný pro naše území a okolí. Provozuje ho několik meteorologických organizací (dánská, finská, irská, norská, švédská a španělská). Ve spolupráci též došlo ke spuštění předpovědního systému HARMONIE (viz dále). Tento model předpovídá základní prvky pro uvedené území do 48 hodin dopředu (2 dny). Výstupy jsou aktualizovány v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času. Model HARMONIE pracuje v síti bodů 3 až 16 km a je provozován v úzké spolupráci modelu ALLADIN a ECMWF.

MODEL COAMPS

Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System je provozován v Americe a je použit především pro předpovědi větru v různých výškách ve střední Evropě. Pracuje v rozlišení 4km. Předpovídá až na 96 hodin dopředu (4 dny) a výstupy jsou aktualizovány v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL UKMO

United Kingdom Met Office je jak z názvu vyplývá anglický model meteorologické služby Met Office. Jde o globální model s předpovědí pro Evropu a další oblasti až na 144 hodin dopředu (6 dní). Model předpovídá ale pouze geopotenciální výšku v 500hPa společně s tlakem vzduchu. Proto jeho mapy ani na našich stránkách jinde než u této prognózy tlaku vzduchu nenajdete.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Výše jsou prezentovány mapy s předpovědí tlaku vzduchu a synoptických útvarů na několik málo hodin dopředu, maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu. Jsou použity základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Použity jsou ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Pokud je zobrazena pouze jedna mapa (zpravidla model GFS), tak jsou k dispozici během dne všechny výstupy (tj. z 00, 06, 12 i 18 UTC). Stránka je koncipována tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely, které daný parametr předpovídají a je poskytnut tedy přehled předpovědi daného parametru (např. tlak vzduchu v přízemní vrstvě) pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny. Předpověď tlaku na delší dobu lze i přes významné změny postupu tlakových útvarů a tím i rozložení tlaku vzduchu pro orientační přehled sledovat a mapy předpovědi větru nad 48 hodin najdete společně s mapami předpovědi ostatních prvků na tyto termíny na stránce Střednědobé předpovědi, viz odkaz níže.

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.deModellzentrale.deWetter3.deMeteomodel.plPivotalweather.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost). 

Komplexní obecné informace a výčet základních numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de

Předpovědi dalších meteorologických prvků obsahují následující stránky tohoto menu:

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s