Střednědobé předpovědi

Hodnocení stránky


Doporučení stránky


Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů s předpovědí základních meteorologických prvků (teplota vzduchu, úhrny srážek, tlak vzduchu, vítr a oblačnost) na delší časová období dopředu. Níže jsou prezentovány mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na období minimálně 2-3 dnů (54-72 hodin) až maximálně jednoho týdne či 10 dnů (168-180 hodin) dopředu od termínu sestavení prognózy. Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí teploty vzduchu v různých výškách maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde. O numerických modelech použitých zde se dozvíte základní informace na konci stránky.

VYUŽITELNOST STŘEDNĚDOBÝCH PŘEDPOVĚDÍ

Vyhlídka počasí na horizont přibližně týdne až 10 dní patří k žádaným, neboť podle očekávaného vývoje počasí v dalších dnech si plánujeme nejrůznější aktivity a lze takto sledovat pravděpodobnost převládajícího charakteru počasí a též to, zda se nepředpokládají význačné či extrémní projevy počasí. prognózy tak slouží od obecného přehledu, dle něhož se můžeme připravit na to jak bude a připravit si například oblečení až plánování na počasí závislých venkovních aktivit, včetně výletů do přírody. Tyto lze při očekávané nepřízni počasí odložit nebo se na dané počasí připravit a přizpůsobit se mu. Vyhlídka tak odhalí například významná ochlazení, naopak vlny horka, dále stabilitu pěkného počasí nebo naopak vidinu vydatného deště, sněžení či také četné konvekce, ale též rizika výskytu mrznoucích srážek, pro běžný pohyb venku nebezpečných. Předpověď též upozorní na riziko výskytu významných poryvů větru a to v přízemní vrstvě i ve výšce. Podle intenzity větru ve velkých výškách můžeme usuzovat větrné a obecně význačné počasí i v přízemní vrstvě. Předpovědi meteorologických prvků na delší dobu (více dní dopředu, zejména na 6 a více dní) procházejí postupně ale menším či větším vývojem, podle typu situace. Proto je třeba sledovat jejich aktualizace, neboť i původně předpokládané význačné projevy počasí se nemusejí nakonec odehrát nebo se mohou odehrát v mírnější formě. Platí to především o srážkách, jejichž výskyt a akumulace na delší dobu dopředu je nutné brát orientačně (zejména při předpokladu neobvykle vysokých srážkových úhrnů). Jak je prognóza jistá lze poznat právě podle jejího vývoje na základě několika několika výstupů numerických modelů.

Předpovědi jednotlivých prvků postupně upřesňují krátkodobé předpovědi, kde je míra úspěšnosti o poznání vyšší a tedy míra nepřesnosti menší.

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

V případě výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů jsou termíny o 6 hodin posunuty, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.

PŘEDPOVĚĎ ZÁKLADNÍCH METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ PRO DELŠÍ ČASOVÝ HORIZONT

Předpovědi základních prvků jako jsou teplota vzduchu, oblačnost, atmosférické srážky, tlak vzduchu a vítr, které najdete na jednotlivých stránkách menu maximálně na období 2 dnů dopředu (48 hodin). Tyto jsou k dispozici na této stránce pro delší časové období a to maximálně na týden dopředu. Předkládáme mapové výstupy numerických modelů, pro obecnou představu o jejich stavu každému zájemci.

Předpovídané prvky na stránce: Teplota vzduchu ve 2m a 850hPa, úhrny srážek na delší období a akumulace srážek, pokrytí oblohy oblačností, průběh počasí, tlak vzduchu a synoptické mapy na delší dobu dopředu, směr a rychlost větru v 10m, 850hPa, 925hPa, 300hPa a 200hPa.

Teplota vzduchu ve 2m nad povrchem

Je důležitým prvkem i co se týče střednědobé předpovědi. Tato prognóza vykazuje nižší úspěšnost a zejména při některých situacích je nutné brát vývoj teplot na delší období (zejména nad 4. den prognózy) s rezervou a sledovat jednotlivé upřesňující výstupy numerických modelů. Slouží k základnímu přehledu o vývoji počasí. Uvedeny jsou teploty ve 2 metrech nad povrchem (standardní) pro vybrané časy následujících dnů (po krátkodobé předpovědi do 48h).

Na závěr je uvedeno shrnutí, tj. průměrné teploty ve 2 metrech nad povrchem v následujících dvou týdnech (tj. přesněji cca v 16 dnech, tzn. v celém období předpovědi modelu GFS) s vyznačením odchylek od dlouhodobého normálu. Mapa ukazuje stav nad celou Evropou.

Vývoj teploty vzduchu v různých výškách na dlouhý horizont je prezentován na mapách na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Teplota vzduchu ve 2m +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +60h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +72h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +84h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +96h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL ARPEGE

Teplota vzduchu ve 2m +108h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +120h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +132h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +144h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +156h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

Teplota vzduchu ve 2m +168h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL NAVGEM

MODEL GFS

Průměrné teploty vzduchu Evropa 2x8dní+odchylky 

Teplota vzduchu v 850hPa nad povrchem

Je velmi důležitá pro odhalení významných ochlazení nebo naopak oteplení v podobě přílivů teplého vzduchu do vyšších atmosférických hladin, podle čehož můžeme poznat výskyt teplotní inverze. Toto je důležité jak v zimním období, kdy rozeznáme výskyt teplého vzduchu výšce a případnou inverzi teploty s rizikem výskytu mrznoucích srážek (viz předpověď dalších prvků) ale na druhé straně i výskyt vpádu mrazivého vzduchu na naše území. Toto je využitelné zejména v okrajových obdobích studené části roku (jaro a podzim), kdy lze usuzovat, zda se objeví v nižších polohách sněžení. V letním období je teplota v této výšce využitelná mimo jiné pro odhalení teplotní inverze jako zádržné vrstvy pro konvekční procesy a vznik bouřek. Detailněji pak nabízí předpovědní mapy podmínek pro konvekci stránce Předpověď konvekce. Na dalších mapách jsou ke každému termínu uvedeny odchylky této teploty od dlouhodobého normálu let 1981 až 2010 a to u modelů, které tento parametr předpovídají.

Mapy na delší horizont najdete na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Teplota vzduchu v 850hPa +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Teplota vzduchu v 850hPa +60h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Teplota vzduchu v 850hPa +72h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ECMWF

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Teplota vzduchu v 850hPa +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Teplota vzduchu v 850hPa +96h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ECMWF

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL COAMPS

Atmosférické srážky

Jsou druhým hlavním parametrem pro přehled vývoje počasí. Jejich předpověď na delší dobu dopředu ale zpravidla podléhá ještě nižší úspěšnosti než v případě teploty vzduchu nebo jiných prvků. Je tedy nutné brát jejich odhad na další dobu dopředu velmi orientačně a to zejména konkrétních úhrnů v dané oblasti (dvojnásobně to platí pro případy výskytu lokální konvekce v teplé části roku). Mapy zobrazují srážkové úhrny za 3 hodiny, v případě modelu ICON do 1 hodinu.

Dále jsou uvedeny mapy s akumulací srážek = veškeré srážky, které by měly spadnout od data výstupu modelu až po uvedený termín (např. 96h, 144h či 168h – tedy týden). Shodně jsou uvedeny mapy s akumulací nového sněhu a s celkovou sněhovou pokrývkou.

Závěrečná mapa ukazuje shrnutí, tj. celkovou akumulaci srážek v následujících dvou týdnech (přesněji celkem v cca 16 denním období, tzn. v celém období předpovědi modelu GFS) s uvedením odchylek od dlouhodobého normálu. Mapa ukazuje stav nad celou Evropou.

Další mapy srážek a sněhové pokrývky na dlouhý horizont najdete na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Srážky za 3h +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +60h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +66h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +72h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +78h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +96h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +108h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +120h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Srážky za 3h +132h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Srážky za 3h +144h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek +60h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Akumulace srážek +84h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Akumulace srážek +108h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

Akumulace srážek +132h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek +156h 

MODEL GFS

MODEL GEM

Akumulace srážek EU/ATL/SEU +168h 

MODEL GFS

MODEL GEM

 

MODEL GFS

Akumulace srážek Evropa 2x8dní+odchylky 

Akumulace sněhu +60h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +66h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +72h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +84h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +96h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +120h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Akumulace sněhu +144h 

MODEL GFS

Akumulace sněhu +168h 

MODEL GFS

Celková sněhová pokrývka +60h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +72h

MODEL GFS

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +96h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +120h 

MODEL GFS

MODEL ICON

Celková sněhová pokrývka +144h 

MODEL GFS

Celková sněhová pokrývka +168h

MODEL GFS

Směr, rychlost větru a jeho nárazy

Rychlost větru a jeho nárazy společně se směrem, odkud bude tento foukat, na delší dobu dopředu odhalují očekávané změny cirkulace či také extrémní cirkulace nad daným územím, pro naše účely nad územím střední Evropy. Zejména rychlost větru ve výškách (850hPa, ale především ve výškách 300hPa a 200hPa – pro tryskové proudění) ukazují extrémní projevy počasí a ve spojení s rychlostí a směrem větru v přízemní vrstvě ukazují změny větru (střih). Tento je důležitý pro tvorbu oblačných systémů a pro rozvoj bouřek – viz též patřičné stránky s předpovědí. Na dalších mapách prezentujeme předpovědní mapy směru, rychlosti větru a jeho nárazů ve střední Evropě ve standardní výšce 10m, ve výšce 850hPa, (tedy 1 500m n.m.) dále ve výšce 925hPa, (tedy cca 700m n.m.) 300hPa, (tedy 9 000m n.m.) a 200hPa, (tedy 12 000m n.m.) nad povrchem. Mapy jsou předpovědí na delší časové období (do 96h), avšak nikoli na tak dlouhé  jako v příkladě předpovědi hlavních, výše prezentovaných, prvků. Tyto najdete na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Na mapách je rychlost větru uvedena v kt (uzlech), pro přepočet na m/s použijte jednoduchý vzorec: m/s = 0.5 kt (jinými slovy je pro uvedení v m/s nutné hodnoty dělit dvěma, tyto jsou poloviční).

Vítr a jeho nárazy v 10m +54h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +60h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +66h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +72h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 10m +96h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL NAVGEM

Hladina 850hPa

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +54h 

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +60h 

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +66h 

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +72h 

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +84h 

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Vítr a jeho nárazy v 850hPa +96h 

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Hladina 925hPa

MODEL GFS

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +54h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +60h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +66h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +72h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +84h

Vítr a jeho nárazy v 925hPa +96h

Hladina 300hPa

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +60h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +66h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +72h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

MODEL JMA

Vítr a jeho nárazy v 300hPa +96h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL NAVGEM

Hladina 200hPa

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +60h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +66h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +72h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +84h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Vítr a jeho nárazy v 200hPa +96h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Oblačnost

Pokrytí oblohy oblačností patří vedle srážek, obzvláště při některých situacích, ohledně střednědobého horizontu prognózy k obtížně odhadnutelným prvkům. Jde zejména o situace s výskytem teplotní inverze, kdy není jisté kde se bude tvořit nízká oblačnost či kde se tato během dne rozpustí ani na dva dny dopředu. Též jde o situace s četných přechodem systémů front, kdy nelze na více dní dopředu časově přesně odhadnout nástup či ústup oblačného systému. A konečně při letní konvekci nelze přesně lokalizovat bouřkovou oblačnost na více než dva dny dopředu. Oblačnost a její množství či druh na obloze ale patří mezi základní meteorologické prvky, o jejichž předpověď je velký zájem. Orientačně jsou tedy prezentovány mapy s její předpovědí (celková oblačnost = pokrytí oblohy všemi druhy oblaků) pro střednědobý horizont. Pro dlouhodobý horizont již předpověď oblačnosti na patřičné stránce neuvádíme.

Pokrytí oblohy oblaky je uvedeno v procentech (0% jasno až 100% zataženo, černá = jasno, bílá = zataženo). Protože výskyt oblačnosti závisí i na tlaku vzduchu, jsou uvedeny i izobary s tlakovými útvary. Předpověď tlaku vzduchu či dalších synoptických útvarů jsou samostatně a podrobněji uvedeny na mapách dále.

Celková oblačnost +54h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Celková oblačnost +60h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Celková oblačnost +66h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Celková oblačnost +72h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Celková oblačnost +84h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Celková oblačnost +96h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ARPEGE

Průběh počasí

Tímto rozumíme jednak vyjádření pokrytí oblohy oblačností v osminách a také další meteorologické jevy jako je druh srážek či jevy zhoršující dohlednost pomocí meteorologických symbolů na mapách. Informace o značení meteorologických jevů na mapách najdete na stránce Meteorologické značky. níže prezentované mapy ukazují průběh počasí na delší dobu dopředu. Tento předpovídají pouze vybrané numerické modely pro oblast střední Evropy. Jejich mapy prezentujeme níže.

Průběh počasí +54h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Průběh počasí +60h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Průběh počasí +66h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Průběh počasí +72h

MODEL GFS

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

Průběh počasí +84h

MODEL GFS

MODEL ICON

Průběh počasí +96h

MODEL GFS

MODEL ICON

Tlak vzduchu a synoptické mapy

I prognóza tlaku vzduchu podléhá na delší dobu dopředu změnám, avšak ne tak významným, jako v případě některých jiných prvků. Při specifických situacích mohou být ovšem prognózy méně úspěšné a změny ke změnám s přiblížením termínu dojde. Jde zejména o nestabilní synoptické situace s postupem významných cyklon, kdy se tlakové pole značně mění. Synoptické mapy jsou sestavovány většinou na 48-72 hodin dopředu, jen některé znějí na delší dobu dopředu. Tyto mapy jsou prezentovány právě zde. Prognóza tlaku vzduchu na delší dobu dopředu může odhalit náhlé změny počasí, včetně silných poryvů větru a pravděpodobnosti příchodu srážkově významné oblačnosti nebo naopak slunného počasí či počasí s tvorbou četnějších mlh (za doprovodu prognózy dalších prvků). Další mapy ukazují pro konkrétní termín očekávané tlakové pole nad Evropou a následně toto též v detailu nad střední Evropou.

Další mapy (synoptická situace) prezentují i rozložení jiných synoptických útvarů jako jsou atmosférické fronty či je na nich pomocí značek uveden i průběh počasí (déšť, sněžení, mlhy aj.).

I tyto najdete na dlouhou dobu dopředu na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Tlak vzduchu při zemi +54h

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Tlak vzduchu při zemi +60h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Tlak vzduchu při zemi +66h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Tlak vzduchu při zemi +72h

MODEL GFS 

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Tlak vzduchu při zemi +84h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL JMA

MODEL NAVGEM

Tlak vzduchu při zemi +96h 

MODEL GFS

MODEL GEM

MODEL ICON

MODEL ARPEGE

MODEL NAVGEM

MET OFFICE

Synoptická mapa +72h 

Synoptické mapy ukazují vedle rozložení tlaku vzduchu vždy ještě polohu atmosférických front, případně směr proudění a průběh počasí v daném místě. Mapy s prognózou nad 3 dny je nutno brát s rezervou a to na čím delší dobu zní, tím větší by byl být odstup při interpretaci.

Synoptická mapa +96h 

Synoptická mapa +120h 

Synoptická mapa +60h 

MODEL ICON/DWD

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Analyse- und Prognosekarten Europa

Synoptická mapa +84h 

MODEL ICON/DWD

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Analyse- und Prognosekarten Europa

Synoptická mapa +108h 

MODEL ICON/DWD

ausgewähltes Produkt zur Leistung: Analyse- und Prognosekarten Europa

North Atlantic Oscilation (NAO)

NAO Index ukazuje míru aktivity atlantského proudění, tedy západní cirkulace. Tato cirkulace je zejména v zimním období důležitá pro středoevropské počasí. Toto proudění totiž silně určuje ráz počasí ve střední Evropě. V zimním období způsobuje vyšší aktivita Atlantiku teplejší počasí, v letním období a v mezidobích naopak chladnější vpády. Vždy přináší vlhčí počasí. Kladné hodnoty indexu znamenají vyšší aktivitu a naopak.

 

Arctic Oscilation (AO)

Tato oscilace se projevuje, jak název napovídá, v arktických a antarktických oblastech. Index vykazuje změny v podobě měnícího se tlaku v oblasti Arktidy s jednou odchylkou a v oblastech kolem 37. až 45. stupně severní šířky s opačnou odchylkou. Výše uvedený jev (NAO) je pravděpodobně významnější a má tak větší dopad v podobě změn atmosféry a projevů počasí. 

Vývoj obou indexů je předpovídán až na 14 dní dopředu (dále též na 7 dní a 10 dní) dle jednotlivých běhů modelu, kdy se jednotlivé s přibývajícím časem vždy rozcházejí. Též je uveden průměr odchylky indexu za daná období. Předpověď je nutné interpretovat tak, že budeme hledat nejlepší shodu jednotlivých výstupů a případně i modelů.

Více informací nejen o těchto jevech (NAO a AO) se dozvíte na teoretické stránce Specifické cirkulace.

Podobně jsou zpracovány tzv. ansámblové prognózy, které ukazují více variant vývoje a to ke konkrétní lokalitě. Proto je řadíme společně s předpovědí počasí pomocí grafů pro jednotlivá velká města a najdete je na stránce Meteogramy.

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ECMWF

European Centre for Medium-Range Weather Forecast je též základní globální model Evropského centra pro střednědobou předpověď. Předpovídá nejzákladnější prvky pro celý Svět až na 240 hodin dopředu (10 dní). Své výstupy aktualizuje v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL JMA

Japan Meteorological Agency je jak název napovídá model japonské meteorologické služby, předpovídající základní meteorologické prvky na 84 hodin dopředu (cca 3-4 dny). Předpovídá nejzákladnější prvky. Dříve šlo o model GSM. Tento aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL COAMPS

Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System je provozován v Americe a je použit především pro předpovědi větru v různých výškách ve střední Evropě. Pracuje v rozlišení 4km. Předpovídá až na 96 hodin dopředu (4 dny) a výstupy jsou aktualizovány v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL NAVGEM

Navy Global Environmental Model je globálním modelem, který provozuje NOAA. Má rozlišení 0.5°, původně se jednalo o model NOGAPS, jeho provoz byl v roce 2013 ukončen. Tento byl provozován též v USA. Model předpovídá nejzákladnější prvky pro Evropu a Ameriku až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Výstupy aktualizuje v 00 a 12 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Výše jsou prezentovány předpovědní mapy základních meteorologických prvků od  předpovědního termínu +54 hodin od data výstupu numerického modelu až do maximálně +168 hodin od data výstupu u hlavních prvků a do +96 hodin u prvků ostatních. Většina modelů předpovídá do 96 hodin, regionální pak na kratší dobu a nelze je v tomto horizontu střednědobých prognóz použít, ale je možno je použít jako upřesnění krátkodobých prognóz. Další modely předpovídají do 144h a jen výjimečně některé na delší dobu dopředu. Tato prognóza navazuje na krátkodobé předpovědi jednotlivých prvků do +48 hodin od data výstupu, tedy na prognózy uvedené na stránkách:

Předpověď teplot, Předpověď srážek, Předpověď oblačnosti, Předpověď větru a Předpověď tlaku. Prognózy na dlouhou dobu dopředu, včetně odchylek teplot a srážek na měsíc a sezónu najdete na stránce Dlouhodobé předpovědi.

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – AladinWetterzentrale.de, Modellzentrale.de, Wetter3.de, Meteomodel.pl, Pivotalweather.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost). 

Jaké existují numerické modely? Jde zejména o modely GFS, ICON, ARPEGE, ECMWF, CFS, GEM a mnohé další, z regionálních pak například WRF, HIRLAM nebo MEDARD a ALADIN.

Komplexní obecné informace a výčet základních numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de.

WETTER3. Wetterkarten. www.wetter3.de.

DEUTSCHER WETTERDIENST (DWD). Fachnutzer. Hobbymeteorologen. Wetter und Klima Europa, www.dwd.de.

MET OFFICE. Public. Weather. Surface Pressure Charts, www.metoffice.gov.uk.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. National Centers for Environmental Prediction. National Weather Service. Climate Prediction Center. www.cpc.ncep.noaa.gov.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s