Výhled na měsíc

Hodnocení stránky


Doporučení stránky


Stránka poskytuje velmi stručný přehled předpokládaného vývoje odchylek základních klimatických prvků (teploty vzduchu a atmosférických srážek) od normálu referenčního období 1981-2010 pro ČR či stručný předpokládaný vývoj počasí dle těchto charakteristik v období měsíce, které je v předpovědi rozděleno vždy na 1. až 14. den měsíce (I. období) a na 15. až poslední den měsíce (II. období). Tato předpověď, která je sezónním výhledem, je aktualizována jedenkrát za měsíc a to vždy poslední den předcházejícího měsíce než je měsíc, na který zní.

Sezónní výhled není předpověď počasí den po dni a nejde o předpověď vývoje meteorologických prvků pro každý den období. Jde pouze o předpokládané odchylky základních prvků od dlouhodobého normálu za období jako celek. Tuto předpověď, vzhledem k době na kterou zní, je nutné brát orientačně jako základní model pravděpodobného vývoje klimatu v daném období na území ČR. Výhled je vždy upřesňován střednědobými předpovědmi a dále tyto jsou upřesňovány předpověďmi krátkodobými. Sezónní výhled stojí tedy nahoře (na „střeše) a jde o obecný a základní „nástřel“ pravděpodobného vývoje základních prvků.

MĚSÍČNÍ PŘEHLED CHARAKTERISTIK

Poskytuje očekávaný poměr teplot a srážkových úhrnů k dlouhodobému normálu za ucelené období jednoho měsíce. Dále popisuje stručně předpokládaný vývoj teplot a srážek či zejména v prvním období i dalších prvků počasí. Uveden je odhad úspěšnosti prognózy, která je převážně nižší. Tuto prognózu pro konkrétní dny vždy upřesňují střednědobé prognózy.

Výhled na měsíc: Říjen 2019

Datum vydání: 30.9.2019  Období: 1. až 31.10.2019

Období 1. až 14.10.2019 – Teploty by se měly s počátkem měsíce mírně snížit a budou krátce i pod dlouhodobým normálem. Během druhé poloviny období se oteplí. Srážek bude v tomto období hodně, zejména v polovině období. Srážky budou časté, občas i déletrvající.

Období 15. až 31.10.2019 – V tomto období pravděpodobně mírně ubude srážek, zejména na konci měsíce a lze tak očekávat častěji anticyklonální počasí. Teploty budou v souladu s jejich běžným chodem v měsíci slabě až mírně klesat, na konci měsíce budou více méně setrvalé. Nutno ovšem připustit jejich větší změny během daného období.

Teploty říjen 2019

Srážky říjen 2019

Odhad úspěšnosti prognózy: 65% (teplot 85%, srážek 45%)


O Výhledu na měsíc

Tento je zpracován jednak dle dostupných klimatických výhledů (zejména model CFS a IRI). Jde o zpracování předpokládaných teplotních a srážkových odchylek od dlouhodobého normálu pro ČR pro daný měsíc. Částečně je ve výhledu brán v potaz nejnověji vydaný výhled na měsíc od ČHMÚ, který tento vydává pomocí statistické metody. Výhled je vydáván graficky a to pomocí map se znázorněním předpokládaných odchylek teplot a srážek. Popis pravděpodobného průběhu počasí během období je sestaven také dle statistické předpovědi ČHMÚ.

Úspěšnost této prognózy je o poznání nižší než v případě střednědobé předpovědi. Většinou se pohybuje od 60 do 20%, záleží na daném měsíci. Atmosféra podléhá rychlým změnám a změny prvků ovlivňují širokou škálu dalších prvků a to na poměrně velkém území, proto nemůže tyto dlouhodobý výhled počasí správně podchytit. Orientační odhad úspěšnosti je uveden pod každou prognózou. Úspěšnost prognózy odchylek teplot je zpravidla (téměř vždy) vyšší než v případě srážek. Odhad odchylek srážek se u takovéhoto výhledu potýká s řadou nepřesností, které většinou opravují až střednědobé předpovědi během daného období (měsíce), na které předpověď zní.

Použité zdroje

Zdroj dat: ncep.noaa.gov, iri.columbia.edu, chmi.cz

Na této stránce jsou informace z oboru: Klimatologie.

Poslední úprava stránky: 30.9.2019 21:55