Nový model HAMR pro monitoring sucha v ČR

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) spustil na konci loňksého roku nový model pro monitorování sucha na našem území s názvem HAMR, jehož výsledky jsou k dispozici na stránce http://www.hamr.chmi.cz. Jaké informace a v jaké podobě tato stránka nabízí? Mapy se znázorněním různých druhů sucha Model nabízí moderně zpracované mapy na bázi barevného znázornění míry ohrožení suchem … Pokračovat ve čtení Nový model HAMR pro monitoring sucha v ČR

Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití

Sucho můžeme hodnotit z klimatologického a z hydrologického hlediska. Jde o základní třídění sucha na klimatické či jinými slovy meteorologické, které má přímý vztah k suchu zemědělskému, které lze nazývat též jako sucho půdní. Též na sucho hydrologické, které je důsledkem sucha klimatického a jeho dlouhodobého působení. Sucho je u nás ve střední Evropě v … Pokračovat ve čtení Meteorologické a hydrologické indexy sucha a jejich využití

UV index v ČR a jeho nebezpečné hodnoty

UV Index nám ukazuje míru intenzity slunečního záření s vlivem na naší pokožku. UV je ultrafialové záření, tedy záření s vlnovými délkami od 100 do 400 nm (nano metrů) a jeho intenzitu u zemského povrchu je děleno na UV-A, UV-B a UV-C záření. První jmenovaný typ má vlnové délky 315 až 400nm, druhý typ 280 … Pokračovat ve čtení UV index v ČR a jeho nebezpečné hodnoty

Sucho je u nás opět často používaný pojem

Na území ČR v posledních dnech příliš neprší. Vzhledem ke zvyšujícím se teplotám a častému celodennímu slunečnímu svitu se rozvíjí sucho. Zejména v nížinách se začíná vyskytovat i sucho hydrologické, které se vyznačuje nízkými zásobami podzemních vod a malými vodnostmi toků. Se začátkem konvekční sezóny či obecně vegetačního období se vyskytují v našich podmínkách srážky … Pokračovat ve čtení Sucho je u nás opět často používaný pojem

Podmínky pro vznik a rozvoj bouřkové činnosti

Tento článek rozebere detailněji jaké podmínky musejí být splněny pro existenci konvekční činnosti s následkem vzniku bouřek a podle kterých veličin a jak je o tom rozhodováno. Za splnění jedné podmínky bouřka určitě nevznikne, je k tomu zapotřebí splnění několika podmínek, resp. jinými slovy musejí dosáhnout jisté veličiny konkrétních hodnot. O těchto bude řeč níže … Pokračovat ve čtení Podmínky pro vznik a rozvoj bouřkové činnosti